Površina: 1.010 m2
Trajanje radova: lipanj 1989. – prosinac 1990.
Vrijednost radova: 545.663,03 US $

Projektant: Cirija Prkić, arh., PB “Arhitekt” Dubrovnik
Izvođač radova: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjeri: Stanko Jović,dipl.inž.građ. ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Srhoj, dipl.inž.građ.

Iako parcelacijski nije jedan objekt, u današnjem stanju ovaj blok predstavlja jednu cjelinu omeđenu sa sjeverne strane Androvićevom ulicom, sa zapadne Passalacqinom skalinadom, a sa južne strane Boškovićevom poljanom. Objekt u Androvićevoj se djelomično podvlačio pod objekt na Boškovićevoj poljani, a objekt Boškovićeve poljane svojom nadogradnjom prelazio preko objekta u Androvićevoj.

Sa istočne strane graniči s prizemnom zgradom i vrtovima. U dijelu objekta bila je smještena pekara, tako da je postojala velika zidana peć u razini etaže drugog kata. Ona je u sanaciji šteta od potresa iz 1979. porušena kao recentna gradnja koja je zatvarala atrij.

U potresu 1979. bloku je teško oštećena konstrukcija i dobio je znatne pukotine. Prema analizi razvoja, stambena palača datira iz 16/17. stoljeća. Ima ulaz iz Androvićeve ulice, a kroz stoljeća je dogradnjama, nadogradnjama i pregradnjama izmijenila svoj izvorni izgled. Osnovni zadatak obnove, uz statičku sanaciju, bio je potpuno fizičko i funkcionalno odvajanje korpusa palače od recentno dograđenih objekata.

Odlučeno je da se ukloni objekt u kojeg se ulazilo s Boškovićeve ulice, a koji je nadogradnja s kraja 19. stoljeća. Zbog toga je ostao problem fasade prema Boškovićevoj poljani, koja je postala glavna fasada prema trgu. Ona je ožbukana i čeka konačno urbanističkoarhitektonsko rješenje trga.

Glavni ulaz u prizemlju zgrade je preko predvorja i atrija vezan na unutrašnje stubište. Međukatna konstrukcija je armirano-betonska, kao i krovna konstrukcija. Pokrov je od kupe kanalice. Sjeverna i zapadna fasada su ostale nepromijenjene, dok se istočna fasada mijenja otvaranjem atrija, zatvaranjem postojećih prozora i odvajanjem zgrade od zgrade na Boškovićevoj poljani (koja je kasnije srušena).

Palača je sad u funkciji Prirodoslovnog muzeja.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rušenje, purifikacija