Površina krovišta: 920 m2
Trajanje radova: kolovoz 1984. – veljača 1985.
Vrijednost radova: 588.878,09 US $

Glavni izvoditelj: GRO “Građevinar” Dubrovnik
Nadzorni inženjer: Marko Biskup, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Vitasovi, građ.tehn.

Benediktinski samostan na Lokrumu spada među najznačajnije benediktinske samostane na dubrovačkom području.

Prvi objekt potječe još iz 12.st.. U renesansnom razdoblju 15./16. st. izgrađen je novi samostanski kompleks, koji je znatno stradao u potresu 1667.g.. U 19.st. kompleks doživljava znatne preinake nadogradnje prilikom adaptacije objekta za potrebe ljetne rezidencije Maksimilijana Habzburškog. U potresu iz 1979.godine objekt je ponovno znatno stradao, pa je, dok se izvrše detaljna kulturno povijesna istraživanja, bilo potrebno izvršiti hitne intervencije, posebno u krovnoj konstrukciji.

Obzirom da je kompleks predviđen za potrebe Znanstvene stanice Sveučilišta u Zagrebu, izrađena je, nakon građevne analize i nužnih kulturno povijesnih istraživanja, projektna dokumentacija za njegovu sanaciju i adaptaciju.

Vrsta radova:
preventivna zaštita i projektna dokumentacija, a na konstruktivnoj sanaciji radovi prekinuti 1991. godine.