Zavod za obnovu Dubrovnika i Javne ustanove Rezervat Lokrum potpisali su u ožujku 2017. Sporazum o suradnji prema kojem Zavod preuzima vođenje izrade potrebne dokumentacije za pripremu obnove benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca sa okolnim vrtom na otoku Lokrumu.

Kao početak pripremnih radnji ugovorena je sa firmom Geographica d.o.o., Split, izrada Elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na Lokrumu, a njena izrada je okončana u listopadu 2017. godine.

U nastavku priprema za obnovu zatražene su upute i mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku o izradi Konzervatorskog elaborata što je Mišljenjem KLASA.612-08/17-05/0251 URBROJ:532-04-02-17/9-17-02 od 12. 6. 2017. i utvrđeno pa Zavod, prema navedenim uputama, ugovara izradu Preliminarnog konzervatorskog elaborata sa firmom Arhita d.o.o. Dubrovnik. Izrada Preliminarnog konzervatorskog elaborata je okončana u studenome 2017., a elaborat je dobio suglasnost nadležne konzervatorske službe.

Trenutno je u izradi Vrtna studija ugovorena je sa Sveučilištem u Dubrovniku, Zavodom za mediteranske kulture.
U nastavku priprema za obnovu kompleksa ugovorit će se izrada Konzervatorskog elaborata nakon čega bi se trebao definirati projektni zadatak te pristupiti izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uz ishođenje potrebnih dozvola.

U Dubrovniku, 29. ožujka 2018. godine

Sklopljen je ugovor o izradi vrtne studije pristupnih šetnica benediktinskom samostanu i Maksimilijanovom ljetnikovcu na otoku Lokrumu sa Sveučilištem u Dubrovniku, Zavodom za mediteranske kulture. Vrtna studija će sadržavati povijesni pregled sa analizom povijesnih dokumenata, izrađenih studija i elaborata, valorizaciju šetnica, boniteta vrednovanja postojeće vegetacije s planom uklanjanja, analizu važeće prostorno planske dokumentacije, te mjere zaštite i smjernice obnove pristupnih šetnica. Voditeljicom izrade ugovorene dokumentacije imenovana je doc.dr.sc. Mara Marić. Planirani rok izvršenja usluga je 15.03.2019. godine.

Sveučilište u Dubrovniku, zavod za mediteranske kulture izradio je Vrtnu studiju pristupnih šetnica Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu. Studija je krajem travnja 2019. dostavljena Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku na suglasnost i očitovanje.

Krajem 2018. godine ugovorena su arheoloških istraživanja kompleksa benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu sa tvrtkom Arheo plan d.o.o., a kao dio potrebnih istraživanja koja prethode izradi konzervatorskog elaborata. Arheološka istraživanja pod vodstvom Nela Kovačević Bokarica dipl. arheol. su okončana, a Izviješće o provedenim arheološkim istraživanjima kompleksa benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu predano Zavodu za obnovu Dubrovnika 31. svibnja 2019.

U prosincu 2018. ugovoreno je i izvršenje konzervatorsko – restauratorskih i arhivskih istraživanja te izrada konzervatorskog elaborata na osnovu svih istraživanja ( uključujući i arheološka) sa tvrtkom Arhita d.o.o. Voditelj tima istraživanja i izrade elaborata je Zvjezdana Tolja dipl.ing.arh. Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta te povećanja obima posla prvobitni rok izrade konzervatorskog elaborata je pomaknut na 20. kolovoza 2019.godine.

Konzervatorski elaborat naziva „Kompleks benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije – otok Lokrum” je izrađen u listopadu 2019., a izrađena dokumentacija je u veljači 2020. dobila suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Po zahtjevu Konzervatorskog odjela u Dubrovniku tijekom 2022. izrađen je Program dodatnih istražnih radova za kompleks Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na Lokrumu od  firme Arhita d.o.o. Na osnovu izrađenog Programa u listopadu 2022. ugovorene su usluge dodatnih arheoloških i konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova na kompleksu te dopuna Konzervatorskog elaborata „Kompleks benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije – otok Lokrum“ T.D.02/19 iz listopada 2019. ( Arhita d.o.o., Dubrovnik ). Realizacija je u tijeku, a dopunu elaborata očekujemo u veljači 2023. godine.