Androvićeva 3 ( ex atelier Stanić )

Zgrada je u naravi prizemnica s ravnim krovom, nepravilnog tlocrta.

Sa zapadne strane prislonjena je na susjednu zgradu Prirodoslovnog muzeja, na jugu je naslonjena na potporni zid susjednog vrta, dok je s istočne strane pročeljem otvorena na slijepi prolaz između dvije zgrade.

Glavno, sjeverno pročelje, orijentirano na Androvićevu ulicu, jedino je rastvoreno s tri otvora vrata i jednim prozorskim otvorom. Svaki otvor ima nadsvjetlo postavljeno po sredini nadvratnika. Način zidanja kao i stropna konstrukcija ukazuje na recentnu gradnju u periodu druge polovine 19. stoljeća.

Zgrada zadnja dva desetljeća nije korištena, bila je u ruševnom stanju i prijetilo je urušavanje stropne konstrukcije. Tijekom 2009. godine izvedeni su radovi konstrukcijske sanacije, temeljem projektne dokumentacije izrađene 2008. godine.

Odlukom Grada Dubrovnika prostor se uređuje za ambulantu primarne zdravstvene zaštite.