>
Održane participativne radionice sa građanima i udrugama
Održane participativne radionice sa građanima i udrugama
Održano je pet participativnih radionica s građanima i udrugama na kojima je prezentiran nacrt Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika.

Plan se sastoji od šest tematskih cjelina. Za realizaciju svake od njih postavljeni su ciljevi te aktivnosti kroz koje se trebaju ostvariti. Sudionici su zamoljeni da ispunjavanjem upitnika daju svoj doprinos izradi, posebno u vidu određivanja prioriteta. Radionice su vodile dr. sc. Jana Vukić i dr.sc Ivana Katurić, predstavnice izrađivača, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Participativne radionice prethode finalizaciji nacrta Plana, koji potom treba ići na javnu raspravu.

Jedna od radionica s građanima održana je 18. 09. u Lazaretima, objavljena na stranicama dubrovnik.net-a

Releated submissions: