>
Početni sastanak i radionica (1) sa ključnim stručnjacima izrađivača Plana upravljanja
Početni sastanak i radionica (1) sa ključnim stručnjacima izrađivača Plana upravljanja

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika u četvrtak 12. rujna 2019. održan je početni sastanak i radionica sa ključnim stručnjacima izrađivača Plana upravljanja spomeničkom cjelinom Dubrovnika, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedenom sastanku prisustvovali su predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika, pročelnici svih upravnih odjela Grada Dubrovnika, predstavnici Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predstavnici Ministarstva kulture te članovi Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja spomeničkom cjelinom Dubrovnika.

Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić u uvodnom izlaganju je istaknula kako uspješnost izrade Plana upravljanja, a potom i njegove implementacije ovisi o dobroj suradnji dionika koji su odgovorni za upravljanje svim sektorima i procesima vezano za svjetsku baštinu Grada. Dekan Arhitektonskog fakulteta Krunoslav Šmit predstavio je ključne stručnjake tima i prioritetna područja za koja su zaduženi. kao i predloženu metodologiju rada, na osnovu zadanog faznog procesa izrade Plana upravljanja (FAZA I – Istraživanje područja zaštite i analiza podataka o inventaru lokaliteta, FAZA II – Smjernice i strategija očuvanja baštine i života, FAZA III – Strategija provedbe i Akcijski plan, FAZA IV – Završno izvješćivanje).
Sastanku su prisustvovali ključni stručnjaci: prof.dr.sc. Nenad Lipovac, izv.prof.dr.sc. Zlatko Karač, prof.dr.sc. Damir Pološki, prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, dr.sc. Hrvoje Carić. U stručnom timu izrađivača je i prof. Jukka Jokilehto, koji nije prisustvovao sastanku.

Nadalje je dr.sc. Ivana Katurić prezentirala dokument Početno izvješće, dala stručni osvrt na projektni zadatak i modifikaciju sadržaja radi prilagodbe strateškom okviru. Naglasila je potrebu detaljne analize stanja. Prof.dr.sc. Krunoslav Šmit prezentirao je Nacrt izvještaja o inventaru baštine, njegove sastavne dijelove, te zaključno primjere dobre prakse zaštite povijesnih jezgara.
Prilikom rasprave naglašena je potreba identifikacije konflikata s aspekta baštine, te života u gradu. Predstavnica građana Marija Grazio ukazala je na okolnost revitaliziranih gradskih kotara, i podsjetila na nefunkcioniranje fonda za otkup gradskih stanova, te potrebu prevencije, navodeći primjer uništavanja pločnika vozilima za opskrbu. Vezano za izradu karata, analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka, potrebno je koristiti GIS.

Uslijedila je radionica na kojoj su pročelnici nadležnih gradskih upravnih odjela upoznati sa temama po kojima je očekivana uključenost gradske uprave, u vidu pribavljanja ažuriranih informacija te dodatne dokumentacije.

Releated submissions: