>
Potpisan ugovor o izradi Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika
Potpisan ugovor o izradi Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika
Ugovor o izvršenju usluga izrade Plana upravljanja spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika potpisali su 29. srpnja 2019. u Uredu gradonačelnika dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Krunoslav Šmit i ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić. Javnom potpisivanju ugovora nazočili su gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubroniku Žana Baća i načelnica Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju Ministarstva kulture Tatjana Lolić.
Plan upravljanja je planski dokument temeljem kojega se stvara okvir za upravljanje lokalitetom svjetske baštine "Starog grada Dubrovnika" kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a, uz istodobno razvijanje suvremenog života Grada kroz održivo upravljanje i korištenje dobrom i njegovom kontaktnom zonom.
Zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika još 2014. godine pokrenut je postupak izrade Plana, a Zavod za obnovu Dubrovnika zadužen je koordinirati svim aktivnostima izrade. U kolovozu 2017. Gradsko vijeće usvojilo je Koncept plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika, te je u kolovozu 2018. proveden i poništen postupak javne nabave te je bilo potrebno krenuti ispočetka s definiranjem i formuliranjem projektnog zadatka, što je izostalo u prethodnom postupku. Projektni zadatak se izrađivao prema UNESCO-vim operativnim smjernicama, budući u našem zakonodavstvu dokument plana upravljanja u domeni zaštite kulturne baštine ne postoji.
- Povjerenstvo je pripremilo dokumentaciju o nabavi i izradilo projektni zadatak prema UNESCO-vim smjernicama, a on podrazumijeva suradnju gradske uprave i institucija s privatnim sektorom, udrugama, građanima, organizacijama civilnog društva i njegov uspjeh će ovisiti o uspjehu njegove implementacije u sve poteze oko upravljanja svjetskim dobrom. – naglasila je uvodno ravnateljica Skurić.
Gradonačelnik Franković zahvalio se Zavodu za obnovu, Ministarstvu kulture na čelu s ministricom Ninom Obuljen Koržinek, načelnici Tanji Lolić i svima koji su sudjelovali u dugotrajnom procesu koji je prethodio potpisivanju ugovora.
- Plan upravljanja definirat će sve ono s čime mi imamo probleme na dnevnoj bazi i samim time će život gradskoj upravi, stanovnicima i svim gospodarskim subjektima koji žele poslovati u povijesnoj jezgri biti puno lakši, jer će se znati pravila igre. Pripremamo i usvajanje buffer zone, uistinu vodimo računa o UNESCO-vom zaštićenom području na više razina. – rekao je gradonačelnik Franković te zaključio da je ključno sačuvati zaštićenu kulturnu baštinu u najboljem mogućem stanju za buduće generacije.
Po provedenom otvorenom postupku javne nabave, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odabran je kao najpovoljniji ponuditelj prema kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude, cijena 55% prema specifičnom iskustvu stručnjaka 45%. Vrijednost ugovora je 871 tisuću kuna s PDV-om.
Dekan Krunoslav Šmit istaknuo kako se radi o najvažnijem zadatku u Republici Hrvatskoj, istaknuvši izazovnost i zahtjevnost zadatka, s obzirom na vrijednost područja koje je predmet plana.
- Ovo je prvi plan upravljanja u Republici Hrvatskoj za područje koje je pod zaštitom UNESCO-a zbog čega smo mi uključili Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, kao i strane stručnjake koji imaju iskustva u izradi plana upravljanja kako bismo kvalitetno odgovorili ovom zadatku. – rekao je dekan Šmit, a najavio je i kako će u proces kroz radionice na participativnoj razini biti uključeni i stručnjaci, građani, kao i svi oni koji djeluju u prostoru.
Releated submissions: