>
PROSTORNI PLANOVI U OBUHVATU

PUP STARA GRADSKA JEZGRA (izvan snage)

PUP PILE PLOČE SV JAKOV (izvan snage)

Regulacijski plan Lokruma (izvan snage)

PPDNŽ, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03.3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp.9/13.2/15.-uskl., 7/16. i 2/19.; *- Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., "Narodne novine", broj 10/15.od 28.1.2015.

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_3/dok282.aspx

PPUG DUBROVNIKA (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 07/05, 06/07, 10/07-isp., 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16-pročišćeni tekst) i 25/18)

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI/dok9.aspx

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI/dok10.aspx

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok192.aspx

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_3/dok224.aspx

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_3/dok272.aspx

Prostorni planovi Grada Dubrovnika(61)

http://www.dubrovnik.hr/vijesti/prostorni-planovi-2609

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI.aspx

GUP DUBROVNIKA (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14-pročišćeni tekst i 4/16-odluka i 25/18)

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok11.aspx

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok12.aspx

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok176.aspx

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok171.aspx

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_3/dok278.aspx

UPU BABIN KUK

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok13.aspxhttp://www.zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok104.aspx

UPU RADELJEVIĆ-LIBERTAS

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok17.aspx

UPU GRUŠKI AKVATORIJ

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok15.aspx

UPU ŠRC S GI I TN BOSANKA SJEVER I BOSANKA JUG

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI/dok21.aspx

UPU SV JAKOV (u izradi)

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI.aspx

UPU STAMBENOG NASELJA ZA BRANITELJE NA NUNCIJATI (u izradi)

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI.aspx

KOMOLAC (u izradi)

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI.aspx

UPU TTB OSOJNIK

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_3/dok256.aspx

DPU SRP GOSPINO POLJE

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok26.aspx

DPU STAMBENO NASELJE SOLITUDO

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_3/dok279.aspx

DPU GORICA SJEVER

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok29.aspx

DPU BELVEDER (u proceduri stavljanja izvan snage)

http://www.zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok157.aspx

DPU PUT OD BOSANKE (u izradi)

DPU TAMARIĆ

http://www.zzpudnz.hr/DOKUMENTI/dok30.aspx

DPU TAMARIĆ 2.23 (u izradi)

http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI.aspx

MASTER PLAN PROMETA FRJD - HIA

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=RSf6hQHDzEU%3d&tabid=657