Interventni radovi
Interventni radovi
Po ovoj stavci programa u 2017. godini izrađivane su projektne dokumentacije te izvođeni interventni radovi čija nužnost izvođenja je utvrđena u Izvješću o graditeljskom vještačenju iz 2016.god izrađenom od stalnog sudskog vještaka Zdravka Nivića,
dipl.ing.građ.
Projektnu dokumentaciju za sanaciju krova u ulici Ilije Sarake 4 izradila je tvrtka Struktura projekt d.o.o. iz Lovornog, temeljem ugovora sklopljenog 23.10.2017. te je 22.12.2017. zatražena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Suglasnost je ishođena 05.03.2018. Projektnu dokumentaciju za hitnu sanaciju svoda u ulici Od Kaštela 11 izradila je tvrtka
Struktura projekt d.o.o. iz Lovornog, temeljem ugovora sklopljenog 12.10.2017. te je 24.11.2017. zatražena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. 
Suglasnost je ishođena 19.01.2018.

U 2017. godini započelo je izvođenje interventnih radova sanacije i rekonstrukcije balkona u Ulici Prijeko 14 i 16, prema projektu sanacije izrađenom od Canosa inženjeringa d.o.o. iz 2009.god. Kako je po zahtjevu konzervatora bilo potrebno izvršiti preinake u projektu, suglasnost Konzervatorskog odjela na dokumentaciju dobivena je 28.11.2017.g te je nakon provedbe postupaka nabave, 20.12.2017.g ugovoreno izvođenje radova sa obrtom Završni radovi KAPIST. Obavljanje usluga stručnog i
projektantskog nadzora ugovoreno je sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika. Voditelj građenja bio je Đivo Dražić, mag.art. konz.-rest., a nadzorni inženjer Ivo Matković dipl.ing.građ. Nadležni konzervatori koji su pratili izvođenje radova bili su
Antun Baće, prof. pov.umj. i Sanja Radović, dipl.ing. arh. Koordinaciju svih sudionika te provođenje postupaka nabave i ishođenja suglasnosti koordinirala je Mihaela Skurić, dipl.ing. građ.

Radovi su završeni 22.2.2018. te je izrađen Izvještaj o konzervatorsko – restauratorskim zahvatima.