>
Ishođena suglasnost ministrice kulture i medija RH na Prijedlog Plana upravljanja
Ishođena suglasnost ministrice kulture i medija RH na Prijedlog Plana upravljanja
Ishođena prethodna suglasnost ministrice kulture i medija RH na Prijedlog Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „ Starim gradom Dubrovnikom"

Nakon provođenja postupka javne rasprave, u skladu s Izvješćem o javnoj raspravi, izrađen je nacrt Prijedloga Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „ Starim gradom Dubrovnikom", koji je jednoglasno usuglašen na sastanku Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja.

Na nacrt Prijedloga plana je ishođena prethodna suglasnost ministrice kulture i medija RH, te je gradonačelniku Grada Dubrovnika dostavljen Nacrt prijedloga Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom" da isti uputi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.
Proces izrade plana je započeo 2014. godine Zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kojim je Zavod za obnovu Dubrovnika zadužen koordinirati aktivnosti izrade Plana. Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom" prvi je plan upravljanja za svjetsko dobro u Dubrovniku i prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj. Izrada samog dokumenta je započela u srpnju 2019. godine, a temeljila se na opsežnom participativnom procesu, rezultat kojeg su definirani ciljevi i prioriteti. Za provedbu strateških aktivnosti izrađen je akcijski plan zajedno s pokazateljima praćenja za mjerenje provedbe ciljeva i aktivnosti.
Svrha Plana je osiguranje dugoročnog sustava upravljanja koji će omogućiti očuvanje izvornosti i cjelovitosti svjetskog dobra kao i svih sastavnica izvanredne univerzalne vrijednosti, istodobno stavljajući u središte ciljeva upravljanja kvalitetu života građana i aktivnu multifunkcionalnu namjenu gradskog središta.

Releated submissions: