>
Odžana prezentacija sociološko demografske studije
Odžana prezentacija sociološko demografske studije
U četvrtak u 16.30 sati na sveučilištu održana je prezentacija Sociološko demografske studije "Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika".
Preznatciju su izlagali: Sanja Klempić Bogadi, Jana Vukić i Ognjen Čaldarović.