>
19.07.2016. Održan sastanak sa građanima
19.07.2016. Održan sastanak sa građanima

U utorak 19.07.2016. u Zavodu je održan sastanak sa građanima koji sudjeluju na izradi Plana upravljanja i stručnjacima za izradu sociološke i demografske studije. Na sastanku su građani upoznati sa procesom i metodologijom izrade sociološke i demografske studije potrebne za Plana upravljanja.

Releated submissions: