>
5.05.2016. Održana radionica sa građanima i udrugama
5.05.2016. Održana radionica sa građanima i udrugama
Dana 5.05.o.g u Zavodu je održana radionice s gradanima i predstavnicima udruga i to u dva termina: u 10,00 i 17,00 sati. Povod okupljanju bio je predstavljanje izrađivača sociološke studije: dr.sc. Jane Šarinić i prof.dr.sc. Ognjena Čaldarevića sa odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, njihovo upoznavanje sa sudionicima koji aktivno sudjeluju u izradi Plana upravljanja, te dogovor oko daljnih aktivnosti po pitanju formiranja fokus grupa.
Releated submissions: