Lazareti
Lazareti
Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

Naziv projekta:          Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

Prijavitelj:      Grad Dubrovnik

Preostale 3 lađe kompleksa Lazareti obnovljene su u sklopu projekta Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika sufinanciranog sredstvima iz fondova Europske unije. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik,

Na projektu je sudjelovalo još 10 partnera: Zavod za obnovu Dubrovnika, Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Folklorni ansambl Linđo, Studentski teatar Lero, Art radionica Lazareti, Udruga DEŠA – Dubrovnik, DEŠA PRO d.o.o., Dubrovačka ART udruga bez granica, Obrt Artur Sebastian design.

U sklopu projekta provedeno je 100 aktivnosti.

Zbog velikog broja partnera i aktivnosti koje je trebalo provesti koordinacija projekta je bila vrlo zahtjevna.

Financijski najzastupljenija, a logistički i tehnički najzahtjevnija aktivnost bila je obnova posljednje tri lađe koju je vodio Zavod za obnovu Dubrovnika. Tijekom izvođenja radova došlo je do novih arheoloških otkrića koji su bili razlogom zastoja građevinskih radova kako bi se provela sva potrebna istraživanja i izvršilo propisno dokumentiranje nalaza. U tijeku izvođenja radova pristupilo se izradi izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta te akta o građenju. Izvođenje radova obnove triju lađa i pripadajućih dvorišta podrazumijevalo je građevinsko – obrtničke radove, radove hidro instalacija, termo instalacija i elektroinstalacija. Radove je izvodila zajednica ponuditelja Alfaplan građenje, CON-TEH i Građevinar Quelin.

Svi radovi su, kako je i planirano, okončani do 31. svibnja, te je 11. lipnja održan tehnički pregled građevine, a 12. srpnja ishođena uporabna dozvola.