Javna nabava


Zavod za obnovu Dubrovnika obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Jednostavne nabave (nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno za radove od 500.000,00 kuna) provode se prema  Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Sprječavanje sukoba interesa
Plan nabave


2021
I. Izmjene plana nabave 2021.


2020Registar ugovora 2020.

20192018

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2017.
Registar ugovora 2017.

2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2013.