Izvještaj travanj/svibanj 2018.g.
- 24.04.2018.god. potpisan ugovor o rekonstrukciji i adaptaciji tri lađe u Lazaretima sa zajednicom ponuditelja Alfaplan građenje d.o.o., Con-Teh d.o.o. i Građevinar-Quelin d.d.
- Nakon uvođenja u posao, izvođač je počeo sa radovima zaštite gradilišta, postavljanja skele te organizacije gradilišta. Tijekom svibnja radilo se na demontažama krovišta.