Biskupska palača - radovi tijekom 2011.

Tijekom 2011. nastavljena je IV faza konstruktivne sanacije Biskupske palače i crkve sv. Kuzme i Damjana, koju od 2003. u fazama, izvodi tvrtka Građevinar – Quelina d.d. iz Dubrovnika (ing. gradilišta Maroje Matić dipl.ing.građ.). Primopredajom radova IV faze (koja obuhvaća prizemlje, prvi kat i crkvu sv. Kuzme i Damjana) u rujnu 2012. završena je sveukupna konstruktivna sanacija objekta. Radove je financirao Zavod za obnovu Dubrovnika (Zavod) i Biskupija dubrovačka.Primopredajom radova IV faze (koja obuhvaća prizemlje, prvi kat i crkvu sv. Kuzme i Damjana).

U vrlo složenom procesu sanacije ove izuzetno slojevite palače, nova otkrića kao i promjena dijela namjene (po želji mon. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa) su utjecala na dinamiku izvođenja radova, te uvjetovala promjene projekta. Kako se radi o registriranom spomeniku kulture sa izuzetno vrijednim zidnim oslicima, drvenim tabulatima, grednjacima i kamenim elementima pri rješavanju svakog detalja, pored glavne projektantice Nives Mlinar, dipli.ing.arh. (Arhitektonski fakultet, Zavoda za arhitekturu,Zagreb) , stručnog nadzora Egona Lokošeka dipl.ing.ar.. i Matka Vetme dipl.ing.arh., te Konzervatorskog odjela u Dubrovniku , učestvovali su i predstavnici Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ), Stručno savjetodavno povjerenstvo, a Zavod je dodatno angažirao ak. Vladimira Markovića kao stručnu pripomoć, te Dubrovačke muzeje, koji su pratili arheološka iskapanja.

U tijeku IV faze otkriveno je da su svodovi prizemlja u jako lošem stanju i zahtijevaju potpunu novi način statičkog proračuna i obnove kao i da ispod jugoistočnog dijela objekta postoji još jedna zatrpana prostorija koju treba staviti u funkciju palače.

U srpnju 2011.g. potpisom mon. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, definirana je promjena namjene dijela objekta ; odustaje se od muzeja sakralne umjetnosti predviđenog u prizemlju i I katu umjesto kojega se organiziraju radni prostori Biskupskog ordinarijata. Viši katovi ostaju stambene namjene kako je i bilo predviđeno. (Izmjena projektne dokumentacije je financirana od Biskupskog ordinarijata, a Zavod je podnio zahtjev za izmjenu dozvole).

Usporedo sa privođenjem kraju IV faze konstruktivne sanacije, vršene su pripreme za završne građevinsko-zanatske radove unutar objekta:

- krajem 2011. završen je projekt izmjena i dopuna projekta zanatskih i instalaterskih radova izrađenog od Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (noveliranje postojećih projekata )