Konzervatorski izvještaji i aproksimativni troškovnici, DubrovnikRestauratorski zavod Hrvatske

Zagreb, svibanj 1992.

– Izvještaj o uviđaju izgorjelih zgrada

– Izvještaj o rezultatima preliminarnih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na zgradi Od Sigurate 1

– Izvještaj o uviđaju crkvice Sigurate i Sinagoge

– Aproksimativni troškovnici za konzervatorsko-restauratorske radove

Comments are disabled.