Projektom je predviđena rekonstrukcija krovišta na zgradi ”ex zatvora”, čest. zgr. 906 k.o. Dubrovnik, ulica Braće Andrijića 5-7, u povijesnoj jezgri Dubrovnika.

Zgrada se nalazi u južnom dijelu bloka P-16, maksimalnih je tlocrtnih dimenzija cca 24,30 x 13,50 m, a sastoji se od prizemlja, dva kata i potkrovlja.

S obzirom na kontinuiranu javnu namjenu kroz povijest, te smještaj i arhitektonske značajke zgrade nekadašnjeg zatvora na Pustijerni, zadržava se javna namjena. Neposredna blizina arheološkog lokaliteta, kao primjerenu nalaže muzejsko galerijsku namjenu, npr. arheološki muzej, kako bi se ostvarila funkcionalna i vizualna povezanost s arheološkim lokalitetom.

Zavod za obnovu Dubrovnika proveo je postupak javne nabave  i odabrao ekonomski najpovoljniju ponudu tvrtke Libertas inženjering d.o.o.

Ugovor o građenju sklopljen je 07. listopada 2022. godine. Obavljanje usluge stručnog nadzora ugovoreno je sa INSTITUTOM IGH d.d. Radovi se izvode temeljem glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od Canosa inženjering d.o.o. oznake T.D. 20/21 iz travnja 2021. i arhitektonskog projekta Z.O.P. 20/21 iz svibnja 2021. izrađenog od AP PROJEKT d.o.o.

Izvođenje radova je započelo 02. studenog 2022. godine po dobivanju dozvole za postavljanje skele na javnoj površini Grada Dubrovnika.

Radove rekonstrukcije vodi Maro Slade, ing.građ., stručni nadzor nad obavljanjem radova vrši Miroslav Pauzar, dipl.ing.građ., dok konzervatorski nadzor vrši Sanja Radović, dipl.ing.arh.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika radove koordinira Petra Ruso, dipl.ing.građ.

Comments are disabled.