Znanstveno-stručna studija „Procjena otpornosti bloka B-17 u gradskoj jezgri u Dubrovniku i utjecaj ojačanja kamenih zidova na njegovo ponašanje pri djelovanju potresa“ izrađena je temeljem sporazuma sklopljenog između Zavoda i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Studija analizira stanje konstrukcije i potresnu otpornost bloka zgrada B-17, kao i učinkovitost mjera ojačanja kamenih zidova koje su se do sada provodile.

Blok zgrada B-17 omeđen je ulicama Placa, Žudioska, Prijeko i Zlatarska, a izgrađen je u 17. stoljeću što ga čini vrlo zahtjevnim za analize. Stoga je napravljena opsežna analiza postojeće dokumentacije o seizmičnosti područja pri čemu je definiran i seizmički hazard.

Izradi studije prethodili su istražni radovi početkom ožujka 2022. godine koji su uključivali eksperimentalno ispitivanje ambijentalnih vibracija, utvrđivanje tipologije ziđa, debljine i strukture nosivih zidova, pregled stropne konstrukcije, mjesta sidrenja zatega i položaja dimovodnih kanala.

U studiji je provedena procjena potresne otpornosti bloka zgrada B-17 i analiziran je utjecaj tehnika  ojačanja kamenih zidova koje se kroz godišnje programe obnove – aseizmičke sanacije provode od strane Zavoda.  Pri procjeni je korišten najmoderniji pristup s detaljnim numeričkim i eksperimentalnim proračunima. Također, studijom su dati prijedlozi i savjeti za daljnje postupanje pri procesu obnove u povijesnoj jezgri, te će se isti koristiti kao podloga za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka B-17.

Studiju su izradili voditelj projekta Mario Uroš i suradnici Marija Demšić, Marta Šavor Novak, Petra Gidak, Ivan Duvnjak, Josip Atalić, Maja Baniček, Romano Jevtić Rundek, Ante Pilipović i Jakov Oreb, dok je Martina Nadoveza pratila projekt ispred Zavoda.

Comments are disabled.