Glavni projekt rekonstrukcije ljetnikovca Gučetić-Lazarević u Mokošici koji je temeljem ugovora sa Zavodom izradio Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba, glavne projektantice Ane Škevin Mikulandra, uz zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, predan je Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika.

Do sada su izrađeni prethodni elaborati, idejni projekt, ishođeni prethodni uvjeti, Odjelu za katastar nekretnina Dubrovnik predan geodetski elaborat diobe i evidentiranja stvarnog stanja čestica.

Comments are disabled.