>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika - 18. sjednica

ZAPISNIK sa 18. sjednice Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika, održane u Zagrebu 11. prosinca 2009. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu

Prisutni članovi Povjerenstva : M.Domijan, V.Marković, I.Fisković, F.Meder, E.Lokošek.


Prisutni članovi Povjerenstva : M.Domijan, V.Marković, I.Fisković, F.Meder, E.Lokošek.


D n e v n i r e d1. VALOBRAN KAŠE – obnova i konstruktivna konsolidacija
(prof.dr. Željko Peković i prof.dr. Blaž Gotovac)

Predsjednik Povjerenstva
Prof. Miljenko Domijan