>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika -17. sjednica

ZAPISNIK sa 17. sjednice Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika, održane u Dubrovniku 15. rujna 2009. godine

Prisutni članovi Povjerenstva : M.Domijan, V.Marković, F.Meder, E.Lokošek, D.Perkić

Ostali prisutni : Konzervatorski odjel u Dubrovniku - Ž.Baća

Društvo prijatelja dubrovačke starine - P.Veramenta, D.Orlić


Grad Dubrovnik - A.Hilje, v.d. pročelnica Upravnog odjela za kulturu, te Tonći Daničić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo i turizam

Zavod za obnovu Dubrovnika - S.Krželj

Tajnica Povjerenstva : I.Jemo.


Predsjednik povjerenstva, prof. Miljenko Domijan pozdravlja prisutne i članove Povjerenstva, te ih, nakon obilaska terena, upoznaje s dnevnim redom sjednice.
D n e v n i r e d


PROBLEMATIKA REKONSTRUKCIJE IGRALIŠTA PELINE I PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA KULE GORNJI UGAO

(Konzervatorski odjel u Dubrovniku; Društvo prijatelja dubrovačke starine: mr.sc. Patricija Veramenta i Denis Orlić, dipl.iur.; Omega engineering: dr.sc. Željko Peković)

BISKUPSKA PALAČA – pregled radova konstrukterske sanacije

Obilazak gradilišta


RAZNO

LJETNIKOVAC KABOGA – zatvaranje lođAD 1. PROBLEMATIKA REKONSTRUKCIJE IGRALIŠTA PELINE I PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA KULE GORNJI UGAO


Izviješće : dr.sc. Željko Peković – Omega engineering
*

Povjerenstvo je po ovoj točki donijelo svoje Mišljenje.


AD 2. BISKUPSKA PALAČA – pregled radova konstrukterske sanacije

I.Jemo je prije obilaska palače, upoznala prisutne s radovima sanacije.

Povjerenstvo je obišlo Biskupsku palaču, te je zadovoljno viđenim podržalo do sada izvedene radove.

AD 3. RAZNO


- LJETNIKOVAC KABOGA U RIJECI DUBROVAČKOJ -
zatvaranje lođe


Prof. Ferdinand Meder informira Povjerenstvo o završenim istraživačkim poslovima od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda na ljetnikovcu Kaboga (koji se spaja s ljetnikovcem Stay) u Rijeci dubrovačkoj. Najveća dilema je da li otvoriti ili zatvoriti lođu (isklučivo staklom).

Gospodine Egon Lokošek, dipl.inž.arh. je izjavio da je prostor lođe najugroženiji dio objekta, pošto je vanjski zid (na kojem su lukovi) izletio 14 cm, te da je preporučljivo da se taj dio zatvori i uz pomoć zatega učvrsti.

Predsjednik Povjerenstva

Prof. Miljenko Domijan, v.r.