>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika - 16 a sjednica

Zaključak o interpretaciji i prezentaciji nalaza u sobi broj 1. Biskupske palače u Dubrovniku

Dana 24. travnja 2008. godine Stručno savjetodavno povjerenstvo, u užem sastavu: predsjednik Miljenko Domijan, prof; akademik Vladimir Marković i prof. Egon Lokošek uz prisustvo: pročelnice Konzervatorskog odjela Žane Baće, prof.; konzervatorice Sanje Radović, projektantice Nives Mlinar, d.i.a.; stručnog nadzora Matka Vetme, d.i.a.; predstavnika Biskupije don Ivice Pervana; predstavnika izvoditelja Nikše Bakije i Maroja Matića, d.i.g., te investitora – ravnateljice Zavoda za obnovu Dubrovnika mr.sc. Ivanke Jemo, d.i.a., izvršili su pregled radova na Biskupskoj palači i novopronađenog nalaza u sobi br. 1 na I katu.

Nakon iscrpne diskusije i interpretiranja nalaza, te mogućnostima prezentiranja u ziđu sobe broj 1. na I katu Biskupske palače usuglašen je slijedeći prijedlog:


1.                Zbog prepoznavanja značaja nalaza, kamenim okvirom uokvirenog prolaza s polukružnim završetkom, smatra se da ga treba prezentirati.


2.            Radi suvislosti prepoznavanja cjeline prolaza, posebno njegove arhitektonske plastike, potrebno ga je u cjelosti prezentirati (što podrazumijeva uklanjanje sadašnje ispune zida). Predlaže se stoga da se tijek postojećeg baroknog vijenca prekine za otprilike širinu otvora. Grede grednjaka treba ispiliti do vanjskog ruba gornje zone vijenca, te ih valja na odgovarajući konstrukterski način učiniti nosivima (ovaj detalj treba razraditi – projektirati projektant konstruktuivne konsolidacije cijele građevine). Podrazumijeva se da dašćani podgled stropa kontinuira do lica zida, kao uostalom i podgled cijele prostorije, odnosno pod gornje prostorije. Treba ispitati mogućnost vraćanja iste razine poda i u prostoru pred ulaznim vratima dizala (soba 2b), au interesu kvalitetne prezentacije povijesnog prostornog određenja i arhitektonske plastike prolaza. Zahtijeva se da cijeli volumen okvira mora biti vidljiv s jedne i druge strane. U te svrhe treba ukloniti i svod koji zaključuje prostor ispred dizala. Oštećene dijelove kamenog okvira treba odgovarajućim konzervatorskim metodama integrirati u cjelinu. Smatra se da treba iz velike prostorije pored spomenutog nalaza iznaći način prezentacije renesansnog pila koje se nalazi u prostoriji br. 4.


3.                  Ovim načinom prezentacije prolaza i njegove arhitektonske plastike revalorizira se ovaj vrijedan nalaz na način tzv. didatkičke prezentacije u kontekstu muzejskog koncepta kojim povijesni djelovi građevine postaju svojevrsni eksponat. Svjesni smo narušavanja integriteta zadnje povijesne faze uklanjanjem navedenog dijela vijenca, ali se na to odlučilo upravo iz netom navedenih razloga.U Dubrovniku, 24. travnja 2008. godine


Predsjednik Povjerenstva

Prof. Miljenko Domijan, v.r.