>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika - zapisnik 16. sjednice

ZAPISNIK sa 16. sjednice Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika, održane u Dubrovniku 9. prosinca 2008. godine

Prisutni članovi Povjerenstva :        M.Domijan, I.Fisković, V.Marković, F.Meder,Ž.Peković

Ostali prisutni :                                                    Ž.Baća

Tajnica Povjerenstva :                                        I.Jemo.


Predsjednik povjerenstva, prof. Miljenko Domijan pozdravlja prisutne i članove Povjerenstva, te ih upoznaje s dnevnim redom sjednice. Član Povjerenstva, prof. F.Meder moli da se u dnevni red sjednice uvrsti bojanje drvenarije na lođi ljetnikovca Sorkočević u Rijeci dubrovačkoj.

D n e v n i   r e d1.            Prezentacija Studije za prihvat putnika s cruisera na prostoru ispred Lazareta

/Izvješće : Prof. Ž.Baća – Konzervatorski odjela Dubrovnik i mr.sc. Ž.Kurtela - Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel/;


2.           Biskupska palača – pregled radova konstrukterske sanacije i restauratorskih radova na zidnom osliku ulaznog hola;


3.                  Razno :


- Bojanje drvenarije ostakljenja ljetnikovca Sorkočević u Rijeci dubrovačkoj;

- Formiranje zaključaka.AD 1. PREZENTACIJA STUDIJE ZA PRIHVAT PUTNIKA S CRUISERA NA PROSTORU ISPRED LAZARETA


Izviješće :        Prof. Žana Baća – Konzervatorski odjel Dubrovnik i mr.sc. Željko Kurtela – Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
Ostali prisutni :

Grad Dubrovnik – A.Kisić, S.Kosović, N.Sudarević, M.Katičić;
Konzervatorski odjel u Dubrovniku – M.Nodari, S.Radović;
Zavod za obnovu Dubrovnika – S.Krželj, A.Pavlić, A.Tolja;
I.Prlender.

Prof. Žana Baća objašnjava kako je Konzervatorski odjel u Dubrovniku zaprimio Studiju s molbom da se očituju o istoj. Konzervatorski odjel nije prihvatio navedenu istu.
Prof. Ž.Baća čita odbijenicu Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Prof. Miljenka Domijana zanima zašto se ovaj problem izlaže na Povjerenstvu, a nakon odbijenice Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Prof. Ž.Baća smatra da je bolje da se s problematikom upozna Povjerenstvo, kako bi se čulo i njihovo mišljenje, kao i da se donesena odluka može nadopuniti, ili eventualno i promijeniti.

mr.sc. Željko Kurtela s Pomorskog odjela Sveučilište u Dubrovniku,  pozdravlja prisutne, te kao jedan od četiri autora Studije, upoznaje prisutne sa strogo određenim zadatkom, kojeg su sredinom 2007. godine dobili od Poglavarstva Grada Dubrovnika. Cilj navedene Studije je rasterećenje Gradske luke.
Prijedlog zaključaka


Povjerenstvo je razmotrilo Studiju za prihvat cruisera na prostoru ispred Lazareta i s maritvnog aspekta smatraju je visokovrijedom i razložno elaboriranom.

Uvažavajući sve probleme velikog broja turista s navedenih plovila i njihovog što normalnijeg i za događanja u gradu što prihvatljivijeg iskrcavanja i provođenja, nastavila je razmatrati mogućnosti bolje i oblikovno povoljnije razrade predložene Studije.

Nakon uviđaja nad liticama pod Lazaretima, Povjerenstvo predlaže da se sačini istovrsna studija, ali s dislociranim mjestom za pristav sučelice postojećem širem stepeništu, a izmaknuto od zapadnog pročelja Lazareta.

Povjerenstvo zahtijeva da se Studija dopuni prijedlozima načina uređenja, kako rubnog dijela obale (bankine), tako i hodne površine do stepeništa, što se mora čvrsto oblikovno odrediti uvjetima Konzervatorskog odjela.
Predlaže se također proširiti zonu obuhvata prijedlogom uređenja suhozida, nadvišenog parka i kontaktne zone stubišta s asfaltnom trakom, nasuprot Mosta od Ploča.

Povjerenstvo traži da na slijedećim sjednicama bude informirano na razini idejnog rješenja o svim navedenim dijelovima studije, te će tek tada donijeti odgovarajuće relevantno mišljenje.
Smještaj pristana na ovom mjestu, dislocirano od južnog pročelja Lazareta (kako je to prvotno bilo predviđeno), u najmanjoj mogućoj mjeri osigurava spoj novoga i staroga, a što
ipak nije bilo prisutno u prvotno predloženom rješenju.AD 2. BISKUPSKA PALAČA - pregled radova konstrukterske sanacije i restauratorskih radova na zidnom osliku ulaznog hola

Ostali prisutni : N.Mlinar, HRZ 

Povjerenstvo je obišlo Biskupsku palaču.
I.Jemo upoznaje prisutne s radovima sanacije.


Prijedlog zaključaka

Nakon obilaska Biskupske palače i uvida u izvršene radove, Povjerenstvo je suglasno s kontinuitetom i zadovoljno visokom stručnošću izvedenih radova.

U prostoriji s novootkrivenim i reintegriranim renesansnim portalom predlaže se postavljanje mjene odmaknute za tridesetak cm od zida, kako bi se izbjegla mogućnost (ako bi taj razmak bio veći) bilo kakve asocijacije na neki povijesni otvor.

AD 3. RAZNO


- LJETNIKOVAC SORKOČEVIĆ U RIJECI DUBROVAČKOJ –

bojenje drvenarije ostaklenja lođe


Prijedlog zaključaka

Povjerenstvo predlaže da se stolarija tretira tamnijim lazurnim premazom koji će se približiti tamnom tonu stakla, kako bi ostvario doživljaj otvorene lođe.


Sugeriraju se lazurni premazi radi lakšeg naknadnog održavanja.

Predsjednik Povjerenstva

Prof. Miljenko Domijan, v.r.