>
Program obnove za 2016. godinu
Radi objektivog i potpunog informiranja javnosti po pitanju da li je na Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2016. pribavljena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u smislu čl.8.st.2. Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, Zavod za obnovu Dubrovnika na svojim internetskim stranicama objavljuje dopis koji je dostavljen ministru kulture, predstavnicima osnivača i članovima Upravnog vijeća Zavoda. U istom su navedene bitne činjenice i okolnosti o postupanju pri donošenju Programa... za 2016.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima Zavod za obnovu Dubrovnika otvoren je za javnost.