>
DNŽ

Studija vizualnih utjecaja novog športsko-rekreacijskog centra i ostale gradnje na platou Srđa na prostgor i ukupnu sliku Grada Dubrovnika, 2012.

Slika Grada Dubrovnika kroz prostorno-planksu dokumentaciju, 2012.

Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike; Položaj u okruženju; Rast Dubrovačke Republike i administrativni ustroj; Sustav_obrane i fortifikacijski krajolik; Trgovacki i politicki pejzaž; Sustav urbane infrasrukture Grada i teitorija, 2014.

Identifikacija i valorizacija prirodne i graditeljske baštine područja Dubrovnika u prostornom kontekstu, 2014.

Utjecaj promjene autentičnog kulturnog krajobraza Grada Dubrovnika kao važnog elementa identitetskog sustava na brand i imidž Grada te na uspješnost turističke destinacije, 2014.

Provedba participacijskog procesa na pilot području, 2014.

Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajolika hrvatske s preporukama, 2013.

Analiza katastra Dubrovnika 19. st. s transkripcijom upisnika građevinskih čestica te izradom baze podataka, 2013./2014.

Identifikacija i valorizacija prirodnih i kulturnih krajolika na pilot području grada Dubrovnika, 2015.

Karte iz studije Identifikacija i valorizacija prirodnih i kulturnih krajolika na pilot području grada Dubrovnika, 2015.

Prepoznavanje i vrednovanje kulturnih krajolika Dubrovačko neretvanske županije, 2016.

Krajobrazna studija Dubrovačko-neretvanske županije: Tipološka klasifikacija krajobraza, 2016.

Popis arheoloških lokaliteta na području DNŽ koji se odnosi na prapovijesne gradine i gomile, arheološke lokalitete u speleološkim objektima, podmorske arheološke lokalitete i lokalitete sa stećcima, 2017.

Svjetska kulturna baština u DNŽ (UNESCO zaštita); Registar kulturnih dobara DNŽ, Zaštićeni/preventivno Zaštićeni (zaštita temeljem zakona); Evidentirani (zaštita temeljem plana); Prirodni krajolici DNŽ (zaštita temeljem plana); Kulturni krajolici DNŽ (zaštita temeljem plana), 2017.