Kupa kanalica
Kupa kanalica

Sažetak Znanstvene tribine
Ova znanstvena tribina bavi se povijesnim razvojem i značajenjem kupe kanalice za Dubrovnik i njegovu okolicu. U tom smislu predstavit će se usporedba povijesne kupe kanalice i novih glinenih pokrova nastalih u obnovi krovišta nakon Domovinskog rata. S obzirom na velike razlike između korištenih materijala i svojstava površine novih kupa, otvaraju se pitanja sastava i tehnika u mogućoj proizvodnji povijesnih kanalica.

Cilj je znanstvenoj tribini senzibilizirati i osvijestiti javnost i institucije o razlikama između povijesnih i novih kanalica. Kako se slična problematika pojavljuje i u drugim zemljama i gradovima Europe, svrha je tribine prezentacija planiranoga projekta kojim bi se pošlo od iskustava i istraživanja koje druge zemlje planiraju primijeniti. DaAljnji korak u istraživanju bilo bi ispitati mogućnosti ponovne proizvodnje dubrovačke povijesne kanalice.
Dubrovnik je bio poznat po svojoj "petoj fasadi" do ranih 1990-ih, sa svojim jedinstvenim kupama kanalicama kojih boje pružajuposeban dojam posjetitelju. Taj cjelokupni dojam od velike je važnosti za očuvanje baštine jer je krovna terakota dio autentičnepanorame Dubrovnika (i drugim povijesnim gradovima), posebice onih koji su smješteni u nizinskim područjima, ispod obronaka, pa su krovni krajolici prvi dojam za posjetitelje.

Analogni primjer je grad Graz u Austriji sa svojim biber kupama; on je pod zaštitom UNESCO-a upravo zbog povijesnoga ijedinstvenog krovnog krajolika. Zbog toga je potrebno utvrditi razlike između povijesnih i recentnih kupa kako bi se temeljemrezultata znanstvenih analiza senzibilizirala javnost i institucije o mogućim gubitcima.

Priopcenje tribina Dubrovacki krovovi