>
Usvojen Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom”
Usvojen Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom”


Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 29.ožujka 2021. godine, usvojen je Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom". Odluci o usvajanju Plana prethodio je Zaključak Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja od 18. ožujka 2021. i suglasnost Ministarstva kulture i medija od 19. ožujka 2021. godine.

Plan upravljanja izrađen je temeljem zahtjeva Operativnih smjernica UNESCO-a te predstavlja prvi takav dokument namijenjen ukupnom povijesnom urbanom krajoliku Dubrovnika, koji se sastoji od žive urbane povijesne gradske jezgre i otoka Lokruma s pripadajućim akvatorijem, te kontaktnog područja s okružjem, a koji zajedno čine svjetsko dobro UNESCO-a.

Plan upravljanja ključan je dokument cjelokupnog sustava upravljanja koji daje sažet pregled prostora i njegovog značaja. Opisuje sustav upravljanja i formulira akcijski plan koji sadrži prioritetne aktivnosti za određeno vremensko razdoblje.

Cilj plana upravljanja je uspostavljanje adekvatne i inkluzivne upravljačke strukture te provođenje definiranih ciljeva upravljanja. Plan upravljanja ne daje detaljna rješenja za određene probleme, već mu je namjera definiranje okvira za upravljanje svjetskim dobrom u skladu s Preporukama UNESCO-a iz 2011. godine. Plan upravljanja je nadređen drugim strateškim razvojnim dokumentima i prostornim planovima te daje smjernice i okvir za njihovo unaprjeđenje. Široka upravljačka struktura osigurava usklađenost aktivnosti s drugim alatima i mehanizmima. Akcijski plan u ovom kontekstu osigurava fleksibilnost provedbe predviđenih dokumenata.

Akcijski plan za provedbu izrađen je za naredno petogodišnje plansko razdoblje (2021.-2026. godine). Podijeljen je u šest ciljeva: upravljanje dobrom i izgradnja kapaciteta, zaštita očuvanje i održavanje, održivi razvoj, upravljanje turizmom, upravljanje prometom i upravljanje rizicima. Kako bi se postigao svaki od ciljeva, planirano je više aktivnosti, koje su podijeljene po razini prioriteta tijekom razdoblja provedbe.


Akcijski plan planirane ciljeve i aktivnosti povezuje s mjerodavnim institucijama i dionicima koji će biti nadležni za njihovu provedbu, te definira pokazatelje kojima se mjeri stupanj provedenosti pojedine aktivnosti. U akcijskom planu također je definiran prostorni obuhvat utjecaja pojedinih aktivnosti prema kategorijama: O – opća aktivnost (aktivnost nije prostorno specifična, već uključuje cijeli prostor Grada Dubrovnika ili je prvenstveno administrativna i/ili organizacijska), WHP – prostor svjetskog dobra, B – prostor kontaktne („buffer") zone, S – prostor okruženja („setting").

Službeni glasnik broj 6. - 1. travnja 2021. Odluka o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom"