>
Sanacija pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha
Sanacija pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha
Zavod za obnovu Dubrovnika je temeljem preporuke Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Gradu Dubrovnika u program obnove za 2019. godinu uvrstio izvođenje radova sanacije dijela pločnika ispred crkve sv. Vlaha (dio čest.zem.2649/2 k.o. Dubrovnik).

11. travnja 2019. godine izdano je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za radove sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha. Radovi će se izvoditi prema Troškovniku T.D. 15/19 izrađenog od tvrtke Canosa Inženjering d.o.o. Troškovnik radova sanacije obuhvaća sanaciju dijela pločnika u obuhvatu od 300 m². Nakon pažljive demontaže kamenog pločnika u cilju očuvanja što većeg dijela zdravog kamena, te skidanja svih nečistoća i nasipa u fugama, pristupiti će se sanaciji pločnika. Procijenjeni udio novih kamenih ploča u planiranom obuhvatu je 15 %. Kamene ploče će se ugrađivati na nosivi sloj od zbijenog crvenog morta (glina, vapno i agregat).

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, ugovor o izvođenju radova sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha, sklopljen je 29. kolovoza 2019. s tvrtkom Građevinar Quelin d.d., dok je Zavod za stručni nadzor nad izvođenjem radova imenovao višeg savjetnika za poslove pripreme i nadzora Andriju Tolju, dipl.ing.arh. Za praćenje realiziranosti ugovora od strane Zavoda zadužena je koordinatorica Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.


Planirani početak izvođenja radova sanacije je 02. rujna 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je 90 kalendarskih dana.
U prvom tjednu izvođenja radova ogradio se cijeli prostor obuhvata (300 m2) i započelo sa pažljivom demontažom kamenih ploča sa zapadne strane. Sanacija se trenutno vrši na 2/3 obuhvata, dok 1/3 služi za deponiranje zdravih kamenih ploča, materijala i sl. Do sada je demontirano cca 200 m2 kamenih ploča, od čega se očuvalo oko 70 % zdravog kamena. Završeni su i radovi iskopa nasipa ispod demontiranih kamenih ploča. Prilikom iskopa, na dubini od par centimetara, pojavio se nalaz arheološkog i kulturno-povijesnog značaja, odnosno pronađen je stari pločnik od opeke i kamena koji datira iz 14. stoljeća. Uz stalni arheološki nadzor, za potrebe snimanja i dokumentiranja povijesnog pločnika pristupilo se pažljivom čišćenju povijesnog pločnika. Uz pomoć JVP „Dubrovački vatrogasci" dronom je snimljen dio obuhvata na kojem je pronađen povijesni pločnik. U nastavku sanacije pločnika povijesni pločnik prekriti će se geotekstilom, te će se na njega postaviti podloga sukladno smjernicama i uputama nadležnih konzervatora. Nakon ugradnje podloge, pristupiti će se polaganju kamenih ploča. Ugradnji podloge i polaganju kamenih ploča prethoditi će uklanjanje postojećih vodovodnih instalacija koje nisu u funkciji, te zamjenom dotrajalih cijevi koje su u funkciji, a sve u dogovoru sa tvrtkom Vodovodom Dubrovnik d.o.o. Rok za izvođenje radova sanacije je 1. prosinca 2019.