>
Obavijest za sve vlasnike nekretnina u bloku B-39 Placa- Kovačka – Prijeko - Žudioska
Obavijest za sve vlasnike nekretnina u bloku B-39 Placa- Kovačka – Prijeko - Žudioska
Zavod za obnovu Dubrovnika obavještava sve vlasnike nekretnina u bloku B 39 Placa- Kovačka – Prijeko - Žudioska da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrada B 39.
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije, sklopljen je 19. kolovoza 2019. godine sa tvrtkom Canosa Inženjering d.o.o., ovlašteni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ. Nakon izrade projektne dokumentacije Zavod za obnovu Dubrovnika će pristupiti postupku provedbe javne nabave za izvođenje radova aseizmičke sanacije navedenog bloka zgrada.

Blok zgrada B 39 nalazi se u povijesnoj jezgri Dubrovnika na sjevernoj strani Place (Straduna) koji se proteže do Prijekog te je s istočne strane omeđen Kovačkom, a zapadne Žudioskom ulicom i obuhvaća čestice zgrada 1887 (s.i.) / 3968 (n.i), 1870 (s.i.) / 3967 (n.i), 1873 (s.i) / 3969 (n.i), 1881 (s.i) / 3970 (n.i), 1880 (s.i) / 3971 (n.i) , 1878 (s.i) / 3971 (n.i), sve k.o. Dubrovnik. Katnost kuća koje čine predmetni blok iznosi P+2+Pk (čest. zgr. 1870, 1880 i 1878 sve k.o Dubrovnik), odnosno P+3+Pk (čest. zgr. 1887 i 1873 sve k.o Dubrovnik). Bruto razvijena površina objekata je cca 2.399,85 m2.