>
Završeni radovi interventnog skidanja i sanacije kupa oštećenih orkanskom burom
Završeni radovi interventnog skidanja i sanacije kupa oštećenih orkanskom burom

Zbog izrazito jakog vjetra krajem veljače 2019. na krovovima u povijesnoj jezgri Dubrovnika došlo je do odvajanja kupa kanalica od morta i potkonstrukcije, te su u velikom broju nošene vjetrom padale na ulice. Veliki dio kupa ostao je visjeti u kanalima, te i dalje predstavljao opasnost po prolaznike i okoliš. Zbog hitnog otklanjanja opasnosti, Grad Dubrovnik, odnosno Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu je organizirao snimanje dronom kako bi se utvrdio obuhvat, te napravio plan uklanjanja kupa.

Zavod za obnovu Dubrovnika je pozvao tvrtku Libertas inženjering d.o.o. te se pristupilo radovima sanacije, a sve po nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. Zavod je zatražio suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Troškovnik privremene demontaže stupića na ulazu u Široku ulicu u svrhu prolaska vozila kako bi se moglo pristupiti krovovima u navedenoj ulici. Troškovnik je izradila ovlaštena arhitektica Sanja Krželj, dipl.ing.arh., a Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdao suglasnost na privremenu demontažu stupića. 21. ožujka 2019. je sklopljen ugovor sa tvrtkom Libertas inženjering d.o.o. za izvođenje interventnih radova skidanja i sanacije kupa, a za obuhvat su određene najfrekventnije ulice: Placa. Široka, Od Puča i Boškovićeva. Ugovoreni rok završetka radova je bio 30 dana od potpisivanja ugovora. Svi ugovoreni radovi su završeni u roku, a suma izvedenih radova je 75.000,00, uključujući PDV, što je jednako ugovorenom iznosu.

15. svibnja 2019. u Zavodu za obnovu Dubrovnika je održan sastanak sa voditeljem Odsjeka komunalnog redarstva kako bi se utvrdio obuhvat dodatnih radova uklanjanja i sanacije oštećenih kupa koje predstavljaju opasnost po prolaznike i okoliš. Naime, uvidom u stanje na terenu pojavila se potreba za hitnom sanacijom kupa na krovovima u ulicama koje nisu bile predmet inicijalnog ugovora koji je realiziran, kako u smislu izvedenih radova sanacije, tako i financijski u potpunosti. Adrese objekata na kojima su potrebne dodatne intervencije u smislu otklanjanja i sanacije kupa koje prijete padom sa krovova, a koje su utvrđene od strane komunalnog redarstva su: Pred Dvorom 1, 2, 3 i 4, Samostan Klarisa, Sv. Dominika 5 i 8, Lučarica 1, Ferićeva 3, 5 i 7, Prijeko 13, WC na zidinama, Klasična gimnazija, Gundulićeva poljana 4, 6, 7 i 8, Antuninska 11, Ćubranovićeva 2, Između polača 26, Petilovrijenci 1, Vetranovićeva 1. Zbog hitnosti i opasnosti za prolaznike i okoliš, tvrtka Libertas inženjering d.o.o. je po nalogu komunalnog redarstva i Zavoda za obnovu Dubrovnika započela sa otklanjanjem štete nastale na krovovima objekata na gore navedenim adresama. Zavod je 15. svibnja sa tvrtkom Libertas inženjering d.o.o. sklopio dodatni ugovor za izvođenje hitne sanacije kupa oštećenih nevremenom. Svi radovi su izvršeni u roku, a suma izvedenih radova je 16.625,00 kn, uključujući PDV, što je jednako ugovorenom iznosu.


Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika izvođenje radova sanacije koordinirala je Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.