>
"Obavijest o nadmetanju", za postupak Usluge izrade konzervatorskog elaborata
Objava 2019/S 0F2-0020103 - "Obavijest o nadmetanju", za postupak Usluge izrade konzervatorskog elaborata za zgradu na adresi Braće Andrijića 5 i 7 (ex. zatvor) u Pustijerni je objavljena.
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje