>
Jednostavna nabava za radove sanacije dijela pločnika ispred crkve sv. Vlaha


POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 04/19)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za radove sanacije dijela pločnika ispred crkve sv. Vlaha te kao Naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponude je 11.03.2019. bez obzira na način dostave.

Troškovnik

Dokumentacija