>
Javna nabava za usluge arheoloških istraživanja na Lokrumu
Broj : 565-30/32-ap-18/43
Dubrovnik, 10. prosinca 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 40/18)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za uslugu arheoloških istraživanja kompleksa benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu, te temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, poziva sve   zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponude je 17.12.2018.g do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.