>
Javna nabava za radove sanacije kamenog svoda na adresi Od kaštela 11
Broj : 99-20/23-np-18
Dubrovnik, 13. studenoga 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 04/18)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za radove sanacije kamenog svoda na adresi Od kaštela 11 (čest.zgr. 1159 k.o. Dubrovnik) u povijesnoj jezgri Dubrovnika, te temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao Naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponude je 21.11.2018.g do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.


Dokumentacija

Troškovnik

Tehnički opis