>
Nabava za izradu snimke postojećeg stanja
Broj:78-30/32-ap-18
Dubrovnik, 2. 10.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 28/18 A)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB: 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, ponovno, nakon poništenja postupka oznake BN 28/18,  pokrenuo je postupak nabave za usluge izrade elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja dijela bloka A01 i K07 u povijesnoj jezgri Dubrovnika, te vam temeljem čl. 5. st.1 Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, dostavlja poziv na dostavu  ponude.

Sukladno čl. 12. st. 1. ZJN ("Narodne novine" br.126/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manju od 500.000,00 kn za radove bez PDV-a (jednostavna nabava), Zavod nije obavezan provoditi postupak javne nabave na načine propisane Zakonom o javnoj nabavi, te se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.