>
Javna nabava za usluge vanjskog stručnjaka/ stručnjakinje za projektni menadžment
Broj : 339-20/23-np-18/104
Dubrovnik, 31. srpnja 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 10/18)

Poštovani,
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za usluge vanjskog stručnjaka/ stručnjakinje za projektni menadžment u graditeljstvu te vam temeljem članka 1. i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, dostavlja poziv na dostavu ponude.
Usluga vanjskog stručnjaka/ stručnjakinje za projektni menadžment u graditeljstvu sastavni je dio projekta Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika KK.06.1.1.01.0075 Sukladno čl. 12. st. 1. ZJN ("Narodne novine" br.126/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manju od 500.000,00 kn za radove bez PDV-a (jednostavna nabava), Zavod nije obavezan provoditi postupak javne nabave na načine propisane Zakonom o javnoj nabavi, te se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi koja je objavljena na našim stranicama www.zod.hr pod rubrikom nabave u tijeku.
Rok za dostavu ponude je 07. kolovoza 2018.g

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka

Dokumentacija

Dodatak I, II pm