>
Javna nabava za izradu snimke postojećeg stanja

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 26/18)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB: 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za usluge izrade elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja kompleksa Umjetničke galerije Dubrovnik na adresi Put Frana Supila 23, Dubrovnik, te vam temeljem čl. 1. i čl.2. st.2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, dostavlja poziv na dostavu ponude.

Sukladno čl. 12. st. 1. ZJN ("Narodne novine" br.126/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manju od 500.000,00 kn za radove bez PDV-a (jednostavna nabava), Zavod nije obavezan provoditi postupak javne nabave na načine propisane Zakonom o javnoj nabavi, te se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Dokumentacija


Izmjena dokumentacije

Izmjena dokumentacije 2

Izmjena dokumentacije 3