>
Realizacija programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika

Djelatnost Zavoda za obnovu Dubrovnika temelji se na Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika ( NN 21/86, 33/89, 26/93, 128/99, 19/14, 32/14 i 99/14 ).


Realizacija godišnjih programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, koji su prethodno odobreni od osnivača Zavoda za obnovu Dubrovnika ( Grad Dubrovnik s osnivačkim udjelom od 55%, Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 35% i Dubrovačko-neretvanska županija s osnivačkim udjelom od 10% ), i na koje je potrebno ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i Upravnog odjela za zaštitu prirode i okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, provodi se uz strogo poštivanje svih važećih propisa ( zakonskih i podzakonskih ). To podrazumijeva ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za izvođenje radova obnove, prijavu radova nadležnim tijelima, te praćenje i nadzor svih radova koji se izvode.


Posebno se naglašava stalna suradnja i kontinuirano usuglašavanje svih koraka pri obnovi s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, koji provodi stalni zakonom propisani nadzor.


Slijedom navedenog, molimo da se za sve informacije, prije bilo kakvih objava o projektima iz programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika obratite Zavodu za obnovu Dubrovnika i Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.


Zahvaljujemo na razumijevanju.