>
LAZARETI - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA TRI LAĐE U LAZARETIMA U SPOMENIČKOJ CJELINI DUBROVNIKA, evidencijski broj nabave JN 4/17.

IZVJEŠĆE