>
LAZARETI - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
BROJ:20-23-np-17-46
Dubrovnik, 13.listopada.2017

Temeljem članka 198.stavak 3.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Zavod za obnovu Dubrovnika provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Zavod za obnovu Dubrovnika priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i adaptacije 3 lađe u Lazaretima u spomeničkoj cjelini Dubrovnika.
Radovi rekonstrukcije i adaptacije 3 lađe sastavni su dio projekta Lazareti- kreativna četvrt Dubrovnika KK.06.1.1.01.0075.
Člankom 198. ZJN 2016 određeno je kako je javni naručitelj dužan provesti prethodnu analizu tržišta sa svrhom informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave i na taj način osigurati kvalitetan postupak odabira izvođača.
U tu svrhu, ovo tijelo objavljuje prijedlog teksta dokumentacije o nabavi, sa uključenim opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kvalitativnim kriterijima kojima će se procjenjivati gospodarski subjekt, način formulacije kriterija za odabir kao i drugih uvjeta nužnih i važnih za izvršenje ugovora i ugovornih odredbi.
Mole se svi zainteresirani da svoje komentare, eventualne primjedbe i prijedloge na ovo otvoreno savjetovanje dostave na mail zod@zod.hr , zaključno do 20. listopada 2017.
Po završetku savjetovanja, naručitelj će iste razmotriti te izraditi sveobuhvatno izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima i primjedbama, te isto objaviti na internetskim stranicama naručitelja.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Troškovnik

Knjiga 1 - Arhitektura

Knjiga 2 - Konstrukcija

Knjige 3-4-5 - Voda - Odvodnja - Elektroinstalacije - Grijanje