>
30.09. 2016. Održan sastanak sa građanima
30.09. 2016. Održan sastanak sa građanima
30.09. 2016. Održan sastanak sa građanima koji će sudjelovati u opisivanju stanovništva.