>
11.12. i 12.12. Održane radionice za građane
11.12. i 12.12. Održane radionice za građane
Dana početkom prosinca o.g. u prostorijama Zavoda za obnovu Dubrovnika održana je radionica na kojoj su prisustvovali građani, a u svrhu identifikacije problema stare gradske jezgre. Zbog velikog interesa građana u odnosu na ograničeni broj sjedaćih mjesta, radionica je održana u dva termina i to 10. i 11. prosinca. Istoj je prisustvovao 31 građanin.
Na početku radionice Iva Carević Peković, ravnateljica ZODa je upoznala prisutne o potrebi organiziranja radionica s građanima, udrugama i institucijana, kako bi se što bolje i obuhvatnije detektirala problematika života stare gradske jezgre, sve u konačnom cilju implementiranja istih u izradu Plana upravljanja zaštićene spomeničke cjeline Dubrovnika.
Poslije uvoda, zainteresirani građani su sudjelovali u diskusiji, što je zabilježeno. Ista će se analizirati i sistematizirati, kako bi se konkretizirali problemi i implementirali u Studiju, nakon čega će se ponovno organizirati javna rasprava.
Povezane objave: