Sanacija zida i kućica na platou u lazaretima
Sanacija zida i kućica na platou u lazaretima
Predmetni radovi obuhvaćaju konstrukcijsku sanaciju dviju kućica na sjevernom dijelu platoa Lazareta uključivo sanaciju krovova, mjestimične popravke oštećenja na pločniku platoa i sjevernom potpornom zidu, izmjenu postojećih neprimjerenih kamenih poklopnica zidića arle te hortikulturno uređenje arle ispod sjevernog potpornog zida.

Radovi se izvode prema glavnom projektu  koji je izradila tvrtka “Canosa Inženjering”d.o.o., a na koji je ishođeno prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Izvođač radova je tvrtka “Građevinar Quelin” d.d.

Nadzorni inženjer je Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Cijena ugovorenih radova iznosi 559.615,00 kuna, uključivo PDV.

Izvođač je uveden u posao 16. rujna 2019. godine.

Rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.