Sanacija pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha
Sanacija pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha
Radovi 1. faze sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha

Zavod za obnovu Dubrovnika je temeljem preporuke Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Gradu Dubrovnika u program obnove za 2019. godinu uvrstio izvođenje radova sanacije dijela pločnika ispred crkve sv. Vlaha (dio čest.zem.2649/2 k.o. Dubrovnik).
11. ožujka 2019. godine izdano je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za radove 1. faze sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha. Radovi će se izvoditi prema Troškovniku T.D. 15/19 izrađenog od tvrtke Canosa Inženjering d.o.o. Troškovnik radova 1. faze sanacije obuhvaća sanaciju dijela pločnika površine 100 m². Nakon pažljive demontaže kamenog pločnika u cilju očuvanja što većeg dijela zdravog kamena, te skidanja svih nečistoća i nasipa u fugama, pristupiti će se sanaciji pločnika. Procijenjeni udio novih kamenih ploča u planiranom obuhvatu je 15 %. Kamene ploče će se ugrađivati na nosivi sloj od zbijenog crvenog morta (glina, vapno i agregat).

Nakon postupka jednostavne nabave, ugovor o izvođenju radova 1. faze sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha, sklopljen je 13. ožujka 2019. s tvrtkom Građevinar Quelin d.d., dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati tvrtka Canosa inženjering d.o.o. Planirani početak izvođenja radova sanacije je 18. ožujka 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je 30 dana.