Arheološki lokalitet Pustijerna

Temeljem idejnog rješenja privremene prezentacije arheološkog lokaliteta kojeg je Zavod za obnovu Dubrovnika naručio 2009. godine, a koje je predviđalo izložbene prostore s prezentacijom arheološkog lokaliteta i dječje igralište; kao i iskazanim potrebama Grada za montažnom tribinom, postavljanjem pametnih klupa za odmor i zaštitom istih od sunca, Zavod za obnovu je naručio izradu 3D vizualizacije uređenja arheološkog lokaliteta u Pustijerni od tvrtke Habitat d.o.o. Ugovor je sklopljen 25. 09.
2017. godine. Dokumentacija je izrađena i predana u cijelosti u studenom 2017. godine.

Zavod je u travnju 2019. od tvrtke Proto-arch d.o.o. naručio Idejni projekt metalnih vrata i ograde za postavljanje privremene zaštite na arheološkom lokalitetu Pustijerna kako bi se lokalitet privremeno zaštitio od neodgovarajuće upotrebe. Projekt je početkom lipnja dostavljen Konzervatorskom odjelu na prethodnu suglasnost.