Knežev dvor
Knežev dvor

Površina: 4.300 m2
Trajanje radova: travanj 1982.- srpanj 1984.
Vrijednost radova: 3.560.044,74 US $

Projektanti: Petar Kušan, dipl.inž.arh., APZ "Plan" Zagreb i prof.dr. Dražen Aničić IGH Zagreb
Glavni izvoditelj: GP "Dubrovnik"
Nadzorni inženjeri: Jurica Carić, dipl.inž.arh, Jure Baletić, dipl.inž.grad. ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Marko Kovačević, dipl.inž.grad.

Među najreprezentativnije objekte unutar povijesne jezgre Dubrovnika svakako spada Knežev Dvor. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu gradsku poprečnu ulicu, nasuprot Katedrali. Današnji njegov izgled definiran je rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko- renesansne dijelove ugrađeni barokni elementi.  Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću, značajnim pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo objekta.

Na mjestu Kneževa Dvora rano je započelo podizanje obrambenih građevina, puno prije od prvog navođenja u Statutu u 13. stoljeću, a u 15. stoljeću se građevina obrambenog karaktera pretvara u reprezentativnu palaču. Graditelj Onofrije della Cava utvrđuje tlocrtnu strukturu koja se u prizemnoj zoni pročelja zadržala do danas, kao i gabarit središnjeg dvorišta okružen trijemovima. Od tada se navode dvorene za Veliko i Malo vijeće, Vijeće umoljenih, stan Kneza, sudnica, kancelarija zatvori, oružana itd. Nakon 1463. popravlja se od eksplozije, a poslije 1520. nakon potresa. palača doživljava mnoge preinake, dobiva nove renesansne ukrase, mnogi stari oblici se svjesno repliciraju.

Nakon potresa 1979. godine Dvor je kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom. Evidentirano je bilo odvajanje nosivih zidova od međukatne konstrukcije, nagnulo se glavno pročelje.

Pored statičke sanacije kroz obnovu, provedeno je i uklanjanje recentnih zidova koji su narušavali stilski integritet palače, prezentirani stropovi i podovi, otvorene zarušene strukture. Konstrukcijska sanacija je provedena ugradnjom armirano-betonskih serklažnih greda u zoni stropova i u zoni temelja, izvedbom dijagonalnih zatega i zatega uz nosive zidove, armirano- betonskih ploča u stropovima sjeverozapadne i jugozapadne kule. Izvedena je vertikalna seizmička dilatacija prema zgradi Općine.

Tijekom obnove su izvedeni svi građevinsko zanatski i restauratorski radovi, a Knežev Dvor je uređen za muzejski prostor, namijenjen stalnom postavu dubrovačkog Povijesnog muzeja. Njegov jedinstveni atrijski prostor kontinuirano se koristi za otvorenu glazbenu pozornicu Grada. (I.J.)

Vrsta radova: konstruktivna sanacija,rekonstrukcija,restauracija