Aseizmička sanacija
Aseizmička sanacija
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja osmislilo je projekt u kojem se postojećim objektima u povijesnoj jezgri Dubrovnika poboljšava stabilnost za 1-2 stupnja u odnosu na postojeću, a da to istovremeno ne zahtijeva iseljenje korisnika objekata. Po tom projektu Zavod za obnovu Dubrovnika od 2000. god. u kontinuitetu provodi aseizmičku sanaciju zgrada, na temelju karte oštećenja od potresa iz 1979.god. te karte mikroseizmičke rajonizacije povijesne jezgre Dubrovnika.
Krajem 2017. godine izrađena je projektna dokumentacija za konstruktivnu sanaciju bloka zgrada B 54 ( Placa – Nalješkovićeva – Prijeko – Kunićeva), te je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na istu. Dokumentaciju je izradila tvrtka Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika.
Programom obnove ... za 2018.god. osigurana su sredstva za izvođenje radova konstruktivne sanacije bloka zgrada B 54 u visini od 2.200.000,00 kn + PDV.
U tijeku je provedba postupka javne nabave radova, te je po uspješnom okončanju postupka planiran početak izvođenja radova za jesen 2018.god.