Upravno vijeće
Zavodom za obnovu Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.

Temeljem članka 13. Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 19/14) Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda. Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i šest članova. Predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Dubrovnika, dva člana imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, te po jednog člana župan Dubrovačko –neretvanske županije i zaposlenici Zavoda za obnovu Dubrovnika.


Članovi Upravnog vijeća su:

gđ-a MARIJETA HLADILO, predsjednica


gosp. DAVOR TRUPKOVIĆ, član

gosp.  NIKŠA KONJEVOD, član

g-đa. ZRINKA RAGUŽ, član

g-đa ANA HILJE, član

gosp. Darko Knežević član

g-đa IRENA HRDALO, član

Predstavnici Grada Dubrovnika:

Marijeta Hladilo

Zrinka Raguž

Ana Hilje


Predstavnik Vlade RH:

gosp. DAVOR TRUPKOVIĆ, član

gosp.  NIKŠA KONJEVOD, članPredstavnica Dubrovačko neretvanske županije:

gosp. Darko Knežević članPredstavnica Zavoda za obnovu Dubrovnika:

Irena Hrdalo, viši savjetnik za pravne poslove


Djelokrug i ovlasti Upravnog vijeća Zavoda definirani su Zakonom o ustanovama i Statutom Zavoda, a način rada reguliran je Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.


zapisnik X. dopisno glasovanje

zapisnik IX. dopisno glasovanje

zapisnik VIII. dopisno glasovanje

zapisnik VII. dopisno glasovanje

zapisnik VI. dopisno glasovanje

zapisnik V. dopisno glasovanje

zapisnik IV. dopisno glasovanje

zapisnik III. dopisno glasovanje

zapisnik II. dopisno glasovanje

zapisnik I. dopisno glasovanje


zapisnik sa 1. sjednice

zapisnik sa 2. sjednice

zapisnik sa 3. sjednice

zapisnik sa 4. sjednice

zapisnik sa 5. sjednice

zapisnik sa 6. sjednice